paverpėti


paverpėti
1 paverpė́ti tr., intr. , Arm, Mrc, Rmš, Všv kiek paverpti: Da pavakaruojam kiek, paverpė́jam ir einam namo Mlt. Pavakaronėjam, paverpė́jam, ir turim siūlų DrskŽ. Paverpė́jo kiek ir priverpė špulę siūlų Žln. Kap užeina miegas, reikia paverpė́t, tai jy (anyta) mykuoja mykuoja Dg. Da paverpė́kim, gult da anksti Ds. Kad Marė pasilikt, tai paverpė́tum abidvi Alv. Verpt moku, paverpė́davau, bet jau aust nemokėjau Kpč. Truputį paverpė́ju vilnas ir vėl gūlu Grv. Nori, kad anksčiau paskeltai, kol dar kursi pečių, tai dar paverpė́si Kb. Meška paverpė́j[o] ir dudena (ps.) LKKIX206(Dv). ^ Su pumpučiu paverpėk, su kruopu pamalėk Ml. \ verpėti; paverpėti

Dictionary of the Lithuanian Language.